ഓവനും ബീറ്ററും ഇല്ലാതെ അടിപൊളി മാർബിൾ കേക്ക് || Zebra Cake || Marble Cake || Ep:664

ഓവനും ബീറ്ററും ഇല്ലാതെ അടിപൊളി മാർബിൾ കേക്ക് || Zebra Cake || Marble Cake || Ep:664


Hi. Namaskar. How are you? Hope all are doing good. Here all of us are fine. I have been getting complaints that I am not showing sweets or cakes. Its been long since I baked a cake. Usually I dont eat sweets. I add a pinch of sugar to my curries. Since many of you have requested, I thought I shouldnt put you down. I have come with an easy recipe of Zebra cake. Its even called marble cake. I have showed it in such a way that any person can make it. You dont need a beater. Can do with a fork. I have added eggs to this. You can make it without eggs too. I have mentioned that in the video. If you like the video, do share, like and subscribe if you havent. So without any delay lets see how to make our tasty cake. Now lets begin to make our cake. For that I have taken a thick bottomed kadayi. You can make it in such a vessel. People make it in aluminium and steel vessels too. But I have never done that. I have only made it in thick bottomed pans like these. Or you can make it in a cooker too. Those who have an oven can do it in that. If you are using a cooker, you should preheat the pan before hand To preheat the pan, place a base or a ring like this in the pan. This is done so that the cake tiin doesnt touch the pan directly else it will get burnt at the bottom. We will be placing our cake tin over this. If you dont have ring like this, just place a small vessel on the pan. Now place this like this and heat the pan closed on medium heat for 15mts. When its closed, the heat fills in the pan well. Lets keep this to heat on the other stove. By then we shall make the batter for the cake. Lets make the cake tin ready first. I have taken a non stick kadayi here now. I have removed its handle here. I am going to make the cake in this today. You can use any rectangle or square too. It can be a normal cake tin too. I have taken this tin just to show you. If you have a baking paper, place it on the pan. I had shown all that in my fruit cake/plum cake video. You can refer that to know more on it. I am going to apply some butter or oil over the pan and then dust some flour over it. Then the cake doesnt stick to the pan at all. Lets sprinkle some oil over the pan now. Spread the oil inside the pan. If you feel there is more of oil, discard the extrea portion. Lets dust some flour or aata into the pan. Spread the flour all over inside the pan. Since mine is a non stick pan, flour doesnt stick on to it. If its a normal pan, the flour will stick on to the sides. You dont have to do all this to a non stick pan. You can make the cake directly. I just showed it to you . Do not sprinkle lots of flour. Make sure to discard the excess flour from the tin. Lets keep this aside now. Now take 1.5 cups of flour. If you dont have a cup, this measures 21tbsp. The weight would be 187.5g. This is a standard measuring cup. I have taken 1.5 cups in this. So 375ml cups. I am saying all these in detail for you to understand in all ways. Lets sieve this 1.5 cups of flour through a siever. Place another bowl below the siever. Into that flour we shall add baking powder and baking soda. Always be careful on the dates of these powders. Add 1/2tsp baking soda first which is 2.5ml. Next add 1tsp baking powder. 1tsp is 5ml. Next we have to add very little salt. Too much of it would spoil the cake. This is just to balance the sweetness. Its best to sieve this 3 times. But I am sieving this just once. Make sure the baking powder and baking soda reaches all over the flour. Then sieve it. You can make cupcakes out of the same batter too. You can pour the batter to small paper cups or steel cups. Now after sieving the flour, take 1/2 cup sunflower oil. 1/2 cup oil is 8tbsp of oil. I have taken 125ml oil. Next we need powdered sugar. I have taken 10tbsp of powdered sugar. Next we need either eggs or curd. I am using 2 eggs here today. The eggs should be at room temperature. To substitute the eggs, you can use 1/2 cup curd. It should be room temperature. Just beat it and use. Let me beat 2 eggs in a mixi and come. Its not necessary to beat in a mixi. This is just to make our work easier. You can either use 2 eggs or 1/2 cup curd. Never use cold eggs to make cake. All the ingredients should be at room temperature. Lets pour the beaten eggs, oil, 10tbsp powdered sugar to the flour mix. This cake is medium sweet. It can vary for each person. Next add 1tsp vanilla essence. Its for not knowing the smell of the eggs. You can use a whisk or a fork and stir the mix well. Always make sure to mix the batter only to one direction. Now the batter should be looser than this Lets pour little by little of water. Make sure the water is also at room temperature. I have taken 1/2 cup water. But will pour only little by little. Mix them well. All these long baking a cake was a big task for me. Moreover I am not much intrested in sweets. Thats why I dont make much of cakes here. I have poured totally 1/4 cup of water. I think this will be enough. Lets mix this well. Many asked me if it can be done in a mixi. I shall try once. This flowing consistency is what we need. Taste and see how it is. Its perfect. Now lets divide this into two. We need a cocoa powder batter too. For that take 1tbsp cocoa powder in a glass. Add water as needed to make this a paste form. Make sure not to add too much of water. I have added 3tsp of water. Lets mix this well. Now lets divide our batter equally. I have kept 2 cups of batter aside. I guess the other one will be around 2 cups. Now add the cocoa powder paste to any one of these bowls and mix well. Make sure to mix in the same direction. The consistency should be flowing consistency. If you feel its thick, then add little water as needed. Now lets begin to assemble. You can pour the batter to a glass or piping bag or use a spoon here. You can even pour it to a ziplock cover and cut the end of it. Pour the white batter in the middle and then the chocolate over it. Continue doing it this way. Keep pouring it this way. Dont bother about the shape that comes. It will come to a shape at the end. I have done using a zip lock cover too. Its a big burden. Then I began to use a tbsp itself I felt this easier. Even a glass is convinient for this. I shall show you how it looks at the end. This takes time. At the end, you can use tsp. Finally tap the pan once or twice for the air bubbles to burst away. To make it more beautiul if you want you can draw lines like this It will look beautiful after its baked. It will look like a spider web. Now lets keep this to bake. Open the lid of the preheated pan, place the tin and close it immediately. Lets cook this on medium heat for 25-30mts. We shall open after 25mts and check if its cooked or not. Do not open it before 25mts or even in intervals. If you do so, the cake will flatten and not rise. Now after 25mts when I pricked the middle part, its little sticky. Lets cook this for a while more. Now after 35mts, its baked well. Lets take the cake out and keep it to cool. Once it cools down, I shall cut it and show you. Always use baking gloves or a towel to take the baking tin out. Lets keep this to cool. After that just go round the cake and the tin. Then turn the cake over and put it straight. Now our zebra cake is ready. Its a super spongy cake. I shall take pics and come and then cut and show you. I have cut it and taken pics. See how spongy it is. I shall have a small piece for you. For me this sweetness it correct. Its medium sweet. At the same time if you want it more sweet, you may have to add 12tbsp of sugar. You can adjust the sugar measurements according to your preference. You can cut it to slices like this and store it in an airtight container. It will stay for nearly a week in room temperature. We dont keep it in the fridge, so I dont know about it. I give it to our neighbours too and we too have. You can do as you like. This is another batch I made. I made it for my neighbour who loves more of chocolate. I added 1n3/4tbsp of cocoa pdr here. Then it became dark. Otherwise it was light in shade. This really has a zebra effect. You can make changes as you like. I just thought of showing you the difference. All fo you do try out our easy peasy zebra cake. Dont forget to send me your feedback after that. See you with my next video tomorrow at 1.30pm UAE. Thank you. Look at those two under the tree here in Dubai. They are talking to each other and having breakfast. I dont know how long it will stay there. Let me zoom and see. But the clarity reduces Lets try walking to it slowly. It flew away. Only one flew away, the other one is there. Let me zoom and see.

100 thoughts on “ഓവനും ബീറ്ററും ഇല്ലാതെ അടിപൊളി മാർബിൾ കേക്ക് || Zebra Cake || Marble Cake || Ep:664

 1. Ithuvare cake try cheythitilla.. ini nokatto.. simple aayi paranju thannathinu thanks chechii..👌✌️👍😍

 2. Njan undakki marble cake, super ayit vannu, njan onnemukkal coco powder cherthu, kutikal snacks ayit koduthuvitu

 3. For detailed explanation u r the best ❤u chechi. Sometimes I feel like I'm in a cooking class bcz u r expln likes a teacher thank you so much nd one more thing now a days my cooking ll r cameout well nd good taste nd my husband asking hw ur veenachi knows everything as perfect I said that's the talent of veenachechi. Last I tried ur fish fry it came out well. 👍👍

 4. Njan vere oru marble cake recipe kandit undakinokyrunnu..but not much perfect.soft ayi kityla..id endayalum onn try cheyyam..my favourite recipe.Thankyou chechi….curd use cheyyathe undakkamo??

 5. Try cheythu nokki . Adipoli chechi. Cake undaaakkan confidence aayath ippozhaaanu. Thankyou chechi for giving us confidence to make these recipes.🤗

 6. Looking yummy n tasty…… കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത്ര easy ആയിരുന്നോ..,.. sunday special ആയിട്ട തീർച്ചയായും try ചെയ്യാം….. fruits പുലാവ് prepare ചെയ്തു ഇന്ന് കുട്ടികളുടെ lunch ന് വേണ്ടി…. അവർ സ്കൂളിൽ നിന്നും വന്നു… വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് തിരിച്ചു വന്നു സൂപ്പർ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത്… lunch, surprise ആയിരുന്നു…. ആ സന്തോഷം സ്‌നേഹം എല്ലാം വീണേചിയ്ക്കു അവകാശപ്പെട്ടതാണ്….. thank you dear chechi…. god bless you…. lots of love BINDHUANIL

 7. Adipoli😋chechide neighbour aaya madyernn.. chechi sharjayil vann roomedkkuu🤓njn oru divasam swapnam kandu chechi unniyappam undakki enik kondann tannadh😜

 8. Oven il cheyyunnath engieyennu parahillalllo I mean ethra degree heat athupole baking time ….reply pratheekshikkunnu

 9. Aiyyyoo…veenechi…
  Kittippoi..adipoli cake..
  I cant make zebra cake..cocco powder is not available now..
  I tried cake 2 times before..bt became flop..
  Bt now..after watching ur zebra cake..i think to make a normal vanilla cake…and i tried it..and get a lovely spongy and puffy cake😍
  Thank u so..much..

 10. Dear chechi…i made your carrot cake and I must say it turned out to be awesome…njan ente 7 yr old mone koodi cake making process il involve cheyipichu..avane kondu ella ingredients um mix cheyipichu…bake cheyth eduthappol he was so happy..and the cake tasted fabulous… thanku so much chechi

 11. Hi veena…. Actually njaan marble cake nte oru video nokkan vendi aanu YouTube il keriyathu…. What a coincidence…. Our wedding anniversary will coming on 11th November… Thank you so much… I defenitly prepared this cake….

 12. Gud that u r keeping the ingredients and the short recipe note tooo.
  Trust like a sister…
  Good presentation and if i want to make anything first i open u r videos and decide wat to make .🥰

 13. Superb cake ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി ചേച്ചി. പണ്ട് പല യൂട്യൂബ് വിഡിയോസിലും ഒരു ചെറിയ കേക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോ പോലും ധാരാളം മുട്ട ചേർക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ബട്ട്‌ ചേച്ചി എലാം മിതമായും അതുപോലെ perfect ആയ recipie ഇടാൻ നോക്കുന്നു. 2 egg കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല fluffy കേക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. 100% perfectum 👌👌👌ഞങ്ങള്ക്ക് നല്ല ഇഷ്ടായി. 😇

 14. ഹായ് വീണ ചേച്ചി. ചേച്ചിടെ youtube ടിപ്സ് മനോരമ വാരികയിൽ കണ്ടു. Congrats ചേച്ചി. ചേച്ചിയെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷം കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ എന്ന് മനസിലായില്ല. ഞാൻ എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഇത് ente veena ചേച്ചി ആണ് ennu. ഞാൻ ഫോണിൽ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ചു. 😍😍😍

 15. ഇത് കേക്ക് റെസിപിയോ അതോ കയ്യുടെ ഭംഗി പരസ്യമോ ?

 16. Chechi beater illathe whipping cream eganeya undakkunne oru video cheyyu pls kure video kand try cheythu but sheriyayilla it's a humble request

 17. Maths subject ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ ,

  https://youtu.be/vE3IbSKP6Ss

  ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്റെ ചാനൽ subscribe ചെയ്യൂ ..

 18. Veena…is it a nonstick kadai…is it safe to preheat it?my kids insist me to make this cake…tats why am asking u…

 19. Hai veena chechi😊 I m ur new suscriber….😍 tried zebra cake….it was awesome, yummy n spongy😋 my kids razi n rayyu loved it….thanku dear…ur presentation is super…no doubts at all…everything perfect….luv u…….😍😍

 20. Chechi, oven lu aanengi ethra min vekkanam and ethra temperature please. Ipo enthundaakuaanenglum veenechide channel nokkathe undakkarila. Eni adhava ariyunathaanengi polum. ❤️❤️❤️

 21. ഞാൻ marble cake ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഗോതമ്പ് പൊടി ഉപയോകിച് എന്റെ മോന് ഏറ്റവും ഇഷ്ട്ടമുള്ള cake ആണ് ഇത്. Super ആയിട്ടുണ്ട്ട്ടോ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *